LIV – LEG – LÆR

SKOLENS DNA

På Friskolen City Odense er vi af den overbevisning, at børn der trives godt, lærer bedst. Derfor arbejder vi ud fra parolen:

Liv understreger vores fundament i den Grundtvig-Koldske skoletanke, der lægger lige så meget vægt på at oplive, som på at oplyse barnet. Vi tror på, at børn, der har det godt, rent faktisk gerne vil og kan lære.

Leg har en central plads i vores daglige virke, da vi er af den overbevisning, at vejen til at lære sagtens kan være legen med alle dens sjove, udfordrende, opslugende og berigende kvaliteter. Vi arbejder med skolens elever ud fra legens sammenhæng med intelligens og læring, og dermed understøtter og udvikler skolens filosofi og værdigrundlag.

Lær handler i vor tid om langt mere end faglig kunnen. Det handler om at være glad for og god til at lære i sig selv. Derfor prioriterer vi, at eleverne bibeholder og udvikler deres evner som fx fantasi, forsøgslyst, åbenhed, opmærksomhed og disciplin, og kvaliteter som ansvarsfølelse og selvstændighed. For os er det også, at eleverne bliver vant til både at skabe og opretholde gode sociale og faglige fællesskaber. Vi erfarer, at eleverne på denne vis bliver bedst i stand til at tilegne sig og udvikle den viden, de ønsker og har brug for.

Samlet set mener vi, at den bedste vej mod trivsel er at skabe rare, trygge og indholdsrige rammer, hvori eleven kan udvikle sin personlighed og sine talenter frit. Vores stadige mål er at give vores elever en god indsigt i og forståelse for både dem selv og vor tids verden.