Trivsel Leg Læring
Din skole lige i hjertet af Odense

Elever fra Merkur fortæller

Det er en sjov skole med søde børn og voksne, hvor vi lærer al muligt og leger rigtig meget. Vi kan bare godt lide, at det er en lille skole.

Legen er drivkraften

Undervisningen tilrettelægges og skabes på en måde, hvor elevernes nysgerrighed vækkes. Det vigtigste er et trygt læringsrum, hvor børnene tør ytre sig og går glade i skole. Her er fokus på trivsel, bevægelse og et tæt skole-hjem-samarbejde. På Friskolen City Odense kender vi børnene og deres familier meget godt.

Man passer på hinanden

Vores datter følte sig hjemme fra dag ét. Her er trygt at være, og vi er glade for, at der undervises på en anden måde, end da vi gik i folkeskole. Her fanger man børnenes interesse og opmærksomhed via legen, og de små klassestørrelser og trygge rammer giver rig mulighed for læring

Fokus på det sociale

Friskolen City Odense er en lille skole, hvor alle kender alle på tværs af årgangene. Blandt andet på grund af den årlige fælles lejrtur. Her er fokus på at skabe hele mennesker, og det faglige følger med, når barnet trives. Skole-hjem-samarbejdet er specielt godt. Her kan man være sikker på, at der altid vil blive taget vare på dit barn.

Elever fra Venus fortæller

Friskolen City Odense er en lille skole, hvor det er rigtig rart at være. Her er mange gode lærere, og vi har det sjovt i timerne og kommer ud og ser mange ting. Vi samarbejder og hjælper hinanden. Det er hyggeligt med en lille skole, hvor man kan alle elevernes navne.

En god dag i Forårs SFO

En tryg udvikling fra børnehavebørn til skolebørn, der er læringsparate, sikrer en god overgang fra børnehave til skole. Her når vi rundt om hele barnet. Vi ser det og hører det og giver det, hvad det har brug for.

Odense Friskole - Privatskole

Skolens DNA

Som en stor familie

Grundværdierne er liv, leg og læring. Liv er for os at trives, og trivslen skaber vi bl.a. ved at fungere som en stor familie og ved at have en legende tilgang til læring. Når eleverne går ud af vores 9. klasse, er de fuldt flyvefærdige såvel fagligt som dannelsesmæssigt.

Privatskole Odense