Generalforsamling

Kære Forældre- og skolekreds ved FCO

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C.

Torsdag den 30. marts 2017 kl. 18:30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsen aflægger beretning
  4. Skolelederen aflægger beretning
  5. Tilsynsførende aflægger beretning
  6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab og budget til orientering
  7. Valg af tilsynsførende og bestyrelsesmedlemmer for forældrekredsen
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for skolekredsen
  9. Indkomne forslag (jf. § 7, stk. 3 i Skolens Vedtægter)
  10. Eventuelt

Valgmøderne for både skolekredsen og forældrekredsen afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. FCO vil være vært ved en øl/vand.

Forud for aftenens program vil der være mulighed for at mødes og tale med bestyrelsen. Vi er på skolen fra kl. 18:00.

Læs mere her:

http://www.friskolencityodense.dk/wp-content/uploads/GF-FCO2017.pdf

Vi ses og bedste hilsner

Bestyrelsen

 

Related Posts